Jamen, du är ju bara BÄST!!!

Och lysanade att nämna Tre Systrar – som ju gav ett förnyat, befriande och mer anarkistiskt förhållningssätt till saken.

Och det blir mindre marchtrumma framöver!

> 6 feb 2017 kl. 12:58 skrev Dan Backman Musik Konst : > >

Gilla