kritik sedan 1993

db550112

Arbetar med ett existentiellt konstprojekt – Solen går upp, solen går ner – sedan 22 augusti 1977. Fotografierna är daterade, platsspecificerade och med angivande av vilka som är med. Fotograferingstillfällena är slumpvisa men det finns fem regler: fotografiet ska tas med kamerans självutlösarfunktion, inget stativ får användas, jag ska själv vara med, hela kropparna ska synas i bild, endast en bild per dag. Från och med 2021-01-12 finns det på Instagram (sök på db550112). Lägger succesivt ut fotografier på korresponderande datum och kompletterar med nya. När årets alla dagar täckts upp är det fullbordat. ”Detta livet är som en smörlampa i stormen, en bubbla i vattnet eller en daggdroppe på ett grässtrå” (Kalu Rinpoche).

I´ve been working with an existential art project - The sun rises, the sun sets - since 22 August 1977. The photographs are dated, site-specified and indicating who is involved. The shooting opportunities are random, but there are five rules: the photo must be taken with the camera's self-timer function, no camera tripod may be used, I must be present myself, the whole bodies must be visible in the image, just one image per day. As of 2021-01-12, it is available on Instagram (search on db550112). Gradually posts photographs on corresponding dates and supplements with new ones. When all the days of the year are covered, it is complete. "This life is like a butter lamp in the storm, a bubble in the water or a drop of dew on a blade of grass" (Kalu Rinpoche).
%d bloggare gillar detta: